Integritets- och cookiepolicy

Genom att använda hemsidan osfrisorartikler.se accepterar du att använder oss av cookies i enlighet med denna policy. När du godkänner våra köpvillkor godkänner du också vår cookiepolicy.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det betyder att den hjälper med att komma ihåg tidigare inställningar samt att skapa statistiskt grundlag och inriktade annonser. En cookie kan inte innehålla skadligt innehåll som exempelvis ett virus.

Många webbläsare (t.ex. Chrome, Explorer, Safari m.fl.) tillåter dig att ställa in webbläsaren till att neka cookies eller radera vissa cookies.

Om du väljer att göra detta kan det medföra att vår hemsidas funktioner försämras eller att du inte får tillgång till delar av innehållet.

Vad är skillnaden mellan olika cookies?
Det finns tre typer av cookies: permanenta cookies, temporära cookies samt tredjeparts-kakor.

 • Permanenta cookies lagras på datorn eller i mobilen under en längre period. De har ett förinställt datum och raderas när datumet infaller. De kan lagras högst i 24 månader.
 • Temporära cookies lagras tillfälligt på datorn eller i mobilen när du besöker en webbplats. De raderas så fort du stänger ner sidan.
 • Tredjeparts-cookies kommer, precis som namnet antyder, från en annan webbplats än den som placerat cookien i användarens dator. Denna typ av cookie har till syfte att samla in statistik om besökarnas aktivitet på nätet.


Syfte och relevans
Vi använder cookies till att samla in information om dig som vi använder till att anpassa och förbättra vårt innehåll på vår hemsida.

Om du inte önskar att vi samlar in din information ska du ta bort dina cookies. Nedanför förklarar vi mer ingående vilken information vi samlar in, till vilket syfte vi samlar in den och vilka tredje parter som har tillgång till vår insamlade information.

Vilka cookies samlar vi in
- Förstapartscookies
Vi använder cookies på www.osfrisorartikler.se för att förbättra vår hemsida och dess funktioner. Våra cookies hjälper oss därför med att ge dig en så behaglig upplevelse som möjligt när du besöker vår hemsida.

- Tredjepartscookies
Vi tillåter tredje parter att samla in cookies från vår hemsida (så kallade tredjepartscookies).
Vi använder oss av marknadsföring- och optimeringscookies för att uppnå en optimal drift av vår hemsida. Detta gäller bland annat Google Analytics som vi använder till att analysera hur du använder och navigerar på vår hemsida. De insamlade uppgifterna skickas och sparas på Googles servrar. Vi delar även cookies med våra partners inom sociala medier, annonser och annonsering.

 

Privatlivs- och integritetspolicy:

Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi behandlar dessutom bara uppgifter som är absolut nödvändiga.

För att säkra en trygg köpupplevelse på osfrisorartikler.se kan du här hitta information om vilka uppgifter vi samlar in, till vilket ändamål de samlas in, på vilka sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

När du godkänner våra köpvillkor godkänner du också vår privatlivs- och integritetspolicy.

Vi förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller ändra denna policy, till exempel för att följa nya eller uppdaterade lagar eller föreskrifter. Eftersom vi kan komma att uppdatera eller ändra denna policy i framtiden rekommenderar vi att du med jämna mellanrum granskar policyn, så att du uppmärksammar eventuella ändringar. Vi förbehåller oss rätten att ändra på policyn utan att meddela dig om ändringen på förhand. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner alla ändringar.

 

Personuppgiftsansvarig:

OS Frisørartikler är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning (PUL) och att de skyddas från externt intrång.

 

Ändamål och grund för behandling av dina personuppgifter:

Personuppgifter inkluderar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, privatadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktupplysningar.

Vi behöver vissa personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig samt leverera produkter, tjänster och information till dig. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för dessa syften.

När du handlar hos oss behöver vi följande uppgifter för att kunna leverera varan till dig:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt organisationsnummer om du är företagskund.

Vi behandlar inte personligt identifierbara uppgifter om dig från tredje part och sparar heller inte information om betalningsmedel, såsom exempelvis kortnummer på betalningskort, bankkontonummer och liknande.

 

 

Detta använder vi dina personuppgifter till: 

Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

 

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera, ta betalt för och leverera de varor du beställt och prenumererar på. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

 

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

 

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

 

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra missbruk, intrångsförsök, virus, DDOS lagbrott och användning av våra tjänster som strider mot våra villkor.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

 

Lagstadgade skyldigheter Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

 

 

Vem delar vi personuppgifter med: Det är endast i den egna verksamheten som personuppgifter om våra kunder används. Det är uteslutande dem som är ansvariga för webbshoppen, kundservice och leveranser som har tillgång till dessa uppgifter. Personuppgifter vidarebefordras endast till tredje parter som har har uppdraget att leverera produkter som kunden har beställt.

 

 

Vilka personuppgifter vi samlar in:

 

Vi samlar in och behandlar data som

 • Du själv uppger när du handlar i vår webbshop
 • Du själv uppger när du tar kontakt med oss via formulär, e-post och chatt-funktionen
 • Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare

 

 

Hur länge sparas personuppgifter:

Vi sparar personuppgifter som registreras hos OS Frisørartikler i fem år av bokförings- och skattemässiga skäl. Därefter raderas uppgifterna.

Vi samarbetar endast med dataansvariga i EU eller i länder där vi kan säkra ett tillräckligt skydd för dina uppgifter.

 

 

Dina rättigheter:

Som registrerad OS Frisørartikler har du alltid rätt att invända mot registrering. Du har också rätt till insyn kring vilka upplysningar som finns registrerade om dig. Dessa rättigheter följer av GDPR och nationella lagstiftningar. Förfrågningar i detta avseende skickas till: support@osartikler.dk

 

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

 

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

 

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella regler har konsumenter ett antal rättigheter i förhållande till ett företags behandling av personuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter ska du kontakta oss.

 

 • Rätt att se behandlade data (insynsrätt)

Du har rätt att få insyn i de upplysningar vi behandlar om dig.

 •  Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära att oriktiga uppgifter om dig ska rättas.

 • Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering (fem år).

 • Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära begränsad behandling av dina uppgifter. Om denna möjlighet är öppen för dig får vi framöver endast behandla uppgifterna

 • förutom för ekonomiska syften - med ditt samtycke eller utifrån ändamålet att rättsliga krav kan läggas fast, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
 • Rätt att invända mot behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter i samband med direkt marknadsföring.

 • Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt gångbart och maskinläsbart format samt att flytta dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

 

Klagomål till datainspektionen:

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du upplever att de är i strid med kan du skriva till oss på support@osartikler.dk.

 

Om du fortfarande inte är nöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet. Du finner mer information om detta samt kontaktuppgifter till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Klagomål:

Har du klagomål på en produkt du har köpt i vår webbshop, kan du ta kontakt med vår kundservice. Om vi inte lyckas finna en lösning, kan du gå vidare med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm EU ODR: https://ec.europa.eu/odr